+48 533 807 646 biuro@k2studio.eu

Oferta

Outsourcing IT

Bazując na doświadczeniu naszej firmy w ramach usługi obsługi informatycznej staramy się zapewnić ciągłość pracy w opaciu o szybki czas reakcji na zgłoszenia. Klient korzystający z usługi outsourcingu IT może liczyć na pomoc techniczną, serwis sprzętu i oprogramowania, administrację serwerami, zarządzanie siecią komputerową firmy. W ramach tej samej usługi możliwe jest planowanie rozwoju sektora IT przedsiębiorstwa klienta włącznie z analizami, doborem rozwiązań czy budżetowaniem.

Niewątpliwą zaletą usługi outsourcingu IT jest brak konieczności utrzymywania działu IT po stronie swojej firmy. Utrzymanie takiego działu wiąże się ze znacznymi kosztami osobowymi oraz potrzebą utworzenia budżetu na szkolenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy swoich pracowników, która w branży IT musi być na bieżąco aktualizowana. W przypadku usługi outsourcingu koszta te ulegają znacznej redukcji dzięki wykorzystaniu doświadczenia i wiedzy podmiotu zewnętrznego.

Nasze działania jako outsourcera ukierunkowane są na osiągnięcie celów istotnych z punktu widzenia naszych klientów. Na bazie swojego wieloletniego doświadczenia wypracowaliśmy procedury oraz model współpracy, który umożliwa nam sprawne realizowanie projektów przy zachowaniu doskonałego kontaktu z klientem.

Zakres usługi outsourcingu:

– realizacja prac na rzecz klienta w trybie zdalnym lub z dojazdem w zależności od potrzeb
– serwis stanowisk komputerowych
– pomoc w dobraniu optymalnych rozwiązań informatycznych, zakup oraz instalacja tych rozwiązań
– instalacja oraz przywracanie systemów informatycznych
– doradztwo w doborze oprogramowania oraz rozwiązań klasy ERP
– konfiguracja i utrzymanie sieci komputerowej klienta
– utrzymanie oraz konfiguracja skrzynek e-mail
– zabezpieczenie stacji roboczych (ochrona antywirusowa, kopie danych, szyfrowanie danych)
– rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi
– diagnostyka urządzeń peryferyjnych i rozwiązywanie problemów z nimi związanych (drukarki, monitory, skanery, projektory)
– prowadzenie ewidencji sprzętu IT i oprogramowania
– zarządzanie licencjami i weryfikacja ich legalności
– administracja serwerami
– możliwość obsługi awarii elementów krytycznych w trybie 24/7

 W przypadku skorzystania z usługi outsourcingu gwarantujemy:

– krótki czas reakcji (zgodnie z umową SLA)
– sprawną realizację zgłoszeń przy użyciu narzędzi do pomocy zdalnej lub w ramach pracy w siedzibie klienta w zależności od potrzeb
– wysoką dostępność usług
– wygodny system obsługi zgłoszeń
– raportowanie: dostęp do ewidencji zgłoszeń i rozliczeń z nimi związanych

Doradztwo

W ramach usługi doradczej oferujemy zarządzanie projektami informatycznymi oraz dzoradztwo w zakresie poszczególnych etapów realizacji projektów informatycznych tj. definiowanie wymagań, wybór rozwiązań, negocjacje umów wdrożeniowych / licencyjnych / asysty, nadzór nad realizacją projektu, audyt stanu projektu, działania naprawcze.

Oferujemy także audyty organizacyjne pozwalające zweryfikować stan sektora IT przedsiębiorstwa klienta.

Zakres usługi doradczej:

– analiza / audyt stanu infrasturktury IT
– weryfikacja kosztów związanych z funkcjonowaniem sektora IT przedsiębiorstwa i ich optymalizacja
– ocena efektywności systemów informatycznych
– planowanie inwestycji
– ochrona przed cyberatakami i ransomware
– instalacja fizycznych zabezpieczeń dostępu do systemów IT
– opracowanie zaleceń dotyczących budowy, modernizacji i rozwoju infrastruktury IT
– konsultacje, doradztwo oraz wsparcie przy wdrożeniach nowego oprogramowania z dostawcą
– opracowanie dokumentacji

Rozwój infrasturktury IT

W dzisiejszych czasach funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw oparte jest o wiele technologi cyfrowych oraz systemów, które zastąpiły tradycyjne papierowe dokumenty. W związku z tym coraz częściej wydajna infrastuktura informatyczna stanowi podstawę sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. IT musi dotrzymywać kroku celom biznesowym i napędzać ich realizację.

W ramach usługi rozwoju infrastruktury IT jesteśmy w stanie opracować wytyczne dotyczące budowy / modernizacji / rozwoju infrastruktury IT. Po zidentyfikowaniu potrzeb jesteśmy w stanie świadczyć wsparcie w procesie wyboru dostawcy zalecanych rozwiązań co przekłada się na redukcję kosztów.

Zakres usługi rozwoju infrastruktury IT:

– wirtualizacja serwerów
– migracja do chmury
– integracje systemów
– automatyzacja procesów
– modernizacja środowiska sieciowego i serwerowego
– konsolidacja systemów IT
– opracowanie zaleceń dotyczących budowy / modernizacji / rozwoju infrastruktury IT wraz z wyborem dostawców

K2Studio
Kamola Kamil

Ul. Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa

NIP: 7162769680
REGON: 365277061

e-mail: biuro@k2studio.eu
tel. 533 807 646